فواید خرید پیش فروش با ما

  • زمان قرارداد پیش خرید ملک تا زمان تحویل آن ممکن است گاهی تا سه سال هم به طول بیانجامد که امکان تغییر در برنامه ها و هدف های زندگی هر فردی در این مدت وجود خواهد داشت
  • چنانچه قصد فروش ملکتان را قبل از اتمام پروژه داشته باشید ؛ ما قادریم تا آن را در معرض دید خریداران بیشتری در شبکه های ارتباطی قرار دهیم تا خریدار نهایی را برای ملک شما بیابیم
  • ارتباطات محکم و پایدار ما با سازندگان و دانش و آگاهی ما از قوانین واگذاری ملک ؛ مشتریان ما را قادر خواهد ساخت تا یک نقل و انتقال آسان و بی دردسر را تجربه کنند
پیوند و شبکه ارتباطی محکم ما با سایر همکاران و سازندگان ؛ امکان دسترسی به هزاران واگذاری پیش فروش خارج از بازار را برای ما فراهم کرده و ما را قادر ساخته تا داد و ستد های باورنکردنی را برای مشتریانمان رقم زنیم